Informacje dotyczące pracowników oświaty i działalności Oddziału (wpis aktualizowany)

dasd

Wraz z nowym rokiem szkolnym nasz Oddział zwrócił się z pismami i przeprowadził rozmowy z organami prowadzącymi w sprawach:

- prac nad budżetem powiatu żywieckiego na rok 2016. Wnioskowano o zaplanowanie środków finansowych na waloryzację płac dla pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat żywiecki

- uzgodnienia z V-ce Starostą Stanisławem Kucharczykiem w sprawie dodatku motywacyjnego

- uzgodnienia z V-ce Starostą Stanisławem Kucharczykiem w sprawie zmian dodatku za wychowawstwo w szkołach ponadgimnazjalnych i placówkach oświatowych powiatu żywieckiego

- przekazano informacje do dyrektorów placówek o liczbie członków ZNP

- udział Prezes Małgorzaty Pawlik w komisji mieszkaniowej przy Urzędzie Miasta

- udział Prezes Małgorzaty Pawlik w Komisji Przyznawania Nagród Starosty dla nauczycieli

(wpis na bieżąco aktualizowany)