Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza Oddziału ZNP w Żywcu

fot16 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu odbyła się konferencja sprawozdawczo-wyborcza w Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Żywcu. Konferencję otworzyła prezes Oddziału ZNP w Żywcu – Małgorzata Pawlik, która serdecznie powitała obecnych delegatów i zaproszonych gości. Gośćmi honorowymi byli: V-ce Burmistrz Żywca Marek Czul, członek Zarządu Powiatu Marek Kuniec, kierownik Miejskiego Zarządu Szkół i Przedszkoli Janina Czul, V-ce Prezes Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach Ewa Niedbała, członek Okręgowej Komisji Rewizyjnej ZNP Stanisława Szczotka.

fot2 fot3 fot4 fot5 fot6 fot7W trakcie trwania spotkania na przewodniczącą konferencji wybrano Marię Bryś, a następnie protokolantów, komisję mandatową oraz komisję uchwał i wniosków. W konferencji uczestniczyło 41 delegatów, co stanowi 89,1% uprawnionych. Prezes Małgorzata Pawlik przedstawiła sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału ZNP w Żywcu w mijającej kadencji 2010-2014, które w postaci multimedialnej można pobrać tutaj. Sprawozdanie z działalności Oddziałowej Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca Aleksandra Janeczko. Jednogłośnie udzielono absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału ZNP w Żywcu. Następnie przystąpiono do wyboru Prezesa Oddziału, członków Zarządu Oddziału, kandydatów Oddziałowej Komisji Rewizyjnej, kandydatów na Konferencję Sprawozdawczo-Wyborczą Okręgu ZNP w Katowicach.

fot8

Zarząd Oddziału ZNP w Żywcu:

Prezes – Małgorzata Pawlik

Wiceprezes – Gołąbek Agnieszka

Wiceprezes – Kąkol Agata

Sekretarz – Biel Wojciech

Przewodnicząca SEiR – Stwora Katarzyna

Członek – Szatanik Małgorzata

Członek – Czub Barbara

Członek – Występek Barbara

Członek – Data Małgorzata

Członek – Wiewióra Jolanta

Członek – Wójcik Magdalena

Członek – Tlałka Krzysztof

Członek – Wróbel Antonina

Członek – Tomala Krystna

Członek – Żywczak Katarzyna

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Janeczko Aleksandra

Członek – Zwolińska Izabela

Członek – Korczak Tomasz

KONFERENCJA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZA OKRĘGU ZNP W KATOWICACH

Członek – Andrzej Mrowiec

Członek – Agata Kąkol

Członek – Tomasz Tomiczek
fot9 fot10