Nauczycielu! Czy wiesz, że zapowiedziana reforma edukacji spowoduje daleko idące konsekwencje dla Ciebie?

Nauczycielu!

Czy wiesz, że zapowiedziana reforma edukacji spowoduje daleko idące konsekwencje dla Ciebie?

Ogłoszona przez minister edukacji Annę Zalewską zmiana systemu oświaty przyniesie wiele zagrożeń dla Twojego statusu pracowniczego i autonomii w wykonywaniu zawodu nauczyciela. W warunkach chaosu organizacyjnego i programowego staniesz w obliczu wyzwań, za które będziesz musiał wziąć odpowiedzialność.

Dla Ciebie oznacza to:

- zagrożenie utratą pracy i stabilizacji zatrudnienia w związku z przekształceniami organizacyjnymi

wszystkich szkół,

- potrzebę przekwalifikowania się po raz kolejny,

- zaprzepaszczenie dotychczasowego dorobku zawodowego,

- konieczność uczenia „po staremu” i „po nowemu” w okresie przejściowym,

- nowe obowiązki dla wychowawców klas (realizacja godzin wychowawczych w oparciu o podstawę

programową),

- realizowanie pensum w różnych budynkach tej samej szkoły powszechnej,

- brak czasu na przygotowanie się do pracy z nową podstawą programową i nowymi podręcznikami,

- rywalizację o godziny w klasach IV oraz VII i VIII SP,

- likwidację niektórych istniejących stanowisk (np. nauczyciel praktycznej nauki zawodu).

Zdaniem Związku Nauczycielstwa Polskiego, planowana reforma stwarza więcej zagrożeń niż szans dla dobrej edukacji. Jej skutkiem będzie obniżenie poziomu jakości kształcenia i zaprzepaszczenie wypracowanych przez szkoły osiągnięć. Tak radykalny pomysł kolejnej reformy struktury szkolnictwa jest nieuzasadniony i społecznie szkodliwy.

Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje o wspólne działanie na rzecz dobrej edukacji oraz podpisanie petycji w obronie polskiej szkoły zamieszczonej na stronie:

www.petycjeonline.com/petycja_w_obronie_polskiej_szkoly

Więcej informacji o reformie na www.niedobrazmiana.edu.pl (strona dostępna od września).

Bądźmy razem! Nic o nas bez nas!