Obiekt i uklady

Obiekt i uklady
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

rp_nauka35.jpgObiekt jest to urządzenie techniczne lub zespół urządzeń, który poddaje się ocenie. Obiektem może być więc pojedynczy element maszyny, maszyna, zespół maszyn, linia automatyczna itd. Układ jest to zespół współpracujących mechanizmów wraz ze sposobem sterowania nimi, zasilania i obsługi bezpośredniej. Pewna zaś liczba wzajemnie funkcjonalnie związanych układów tworzy system. Niezawodność jest cechą obiektu wyrażającą prawdopodobieństwo jego prawidłowego działania przez określony czas. Nie jest to więc synonim potocznego pojęcia ?niezawodny”, czyli ?pewny”. W literaturze przyjęto określać matematycznie niezawodność R(t) = P(Q, t), tj. prawdopodobieństwem niewystąpienia uszkodzeń w czasie t. Ponieważ niezawodność jest wielkością wynikającą z teorii prawdopodobieństwa, jej wartość liczbowa zawiera się pomiędzy l>R(t)>0. Na niezawodność obiektu istotny wpływ ma wiele czynników, które często dają się zmierzyć tylko metodami statystycznymi. Na przykład na niezawodność linii produkcyjnej, na równi z trwałością jej elementów składowych, będą miały wpływ takie czynniki, jak: kwalifikacje i sumienność obsługi, system zasilania w surowce i energię, właściwy odbiór produktu, czynniki atmosferyczne. Niezawodność nie ma stałej wartości, lecz jest funkcją czasu pracy obiektu. W praktyce nie ma obiektów technicznych absolutnie niezawodnych.

Zobacz także nasze inne wpisy o nauce:

About the author /


Related Articles

1 komentarz

Znp Chorzów:

Znp Garwolin:

Znp Katowice: