Ogólnopolska Manifestacja Pracowników Oświaty


Wyraźmy wspólny protest przeciw planowanej reformie polskiej szkoły!

Manifestacja organizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego będzie największą od lat demonstracją pracowników oświaty: nauczycieli, pracowników obsługi, pracowników administracji i kadry kierowniczej wszystkich typów szkół, a także środowisk edukacyjnych: organizacji pozarządowych, instytucji działających na rzecz oświaty, rodziców, przedstawicieli samorządów i wszystkich osób, którym zależy na dobru uczniów polskich szkół.

Będziemy się domagać NATYCHMIASTOWEGO WYCOFANIA PROJEKTU REFORMY i ROZPOCZĘCIA RZECZYWISTEJ DEBATY DOTYCZĄCEJ PROBLEMÓW EDUKACJI

NIE ZGADZAMY SIĘ NA:
- demontaż systemu, polegający między innymi na wygaszaniu, a w konsekwencji likwidacji gimnazjów;
- tworzenie atmosfery zagrożenia utratą pracy przez wielotysięcznej grupy pracowników oświaty – pedagogicznych i niepedagogicznych;
- zaprzepaszczenie wieloletniego dorobku szkół i placówek oświatowych, a także ogromnych nakładów poniesionych przez samorządy;
- brak zwiększenia nakładów na oświatę, w tym brak podwyżek płac pracowników oświaty.

Bądźmy wszyscy 19 listopada w Warszawie!

st