Ogólnopolskie Dni Protestu – 14 Wrzesień [Warszawa]

1

  W dniu 14 września przedstawiciele Żywieckie Oddziału ZNP uczestniczyli w Ogólnopolskich Dniach Protestu, które odbywały się w Warszawie. Nasza reprezentacja przemaszerowała ulicami miasta w manifestacji wszystkich Związków Nauczycielstwa Polskiego pod siedzibę rządu, przedstawiając swoje postulaty. Nasz rejon reprezentowały również Oddziały ZNP z Milówki, Węgierskiej Górki, Jeleśni i Katowic.

2

3
  Główne przyczyny akcji protestacyjnej OPZZ (Ogólnopolski Protest Związków Zawodowych) to pogarszające się warunki życia pracowników i ich rodzin, duże bezrobocie, masowe zamykanie szkół, źle funkcjonujący system opieki zdrowotnej, pogarszające się funkcjonowanie systemu emerytalnego, antypracownicze zmiany w Kodeksie Pracy.

4

5