Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 18 Październik

6

18.10.2013 w Starym  Zamku odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W uroczystości uczestniczyła zastępca Dyrektora Delegatury w Bielsku-Białej Pani mgr Ilona Włoch, ks. infulat Władysław Fidelus, władze powiatowe, Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor. Prezes ZO ZNP Małgorzata Pawlik przekazała życzenia z okazji DEN, gratulując nagrody Starosty oraz złożyła podziękowanie za prace nauczycielom odchodzącym na emeryturę. Koledze i Koleżankom członkom ZNP przekazała listy gratulacyjne z kwiatami życząc dalszych sukcesów i osiągnięć w pracy zawodowej i w życiu osobistym. Nasza Kol. Danuta Wołczuk została uhonorowana medalem KEN, który wręczyła  z-ca Dyrektora Delegatury w Bielsku-Białej Pani mgr Ilona Włoch.

Odznaczenia Koledze oraz Koleżankom zostały wręczone 19 października w Miejskim Ośrodku Kultury „CENTRUM” na XI Dniu Związkowca w Zawierciu.

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12