VII Ogólnopolski Turniej Piłki Koszykowej Pracowników Oświaty – Zapowiedź

Untitled-1
Zarząd Oddziału ZNP w Żywcu zaprasza do wzięcia udziału w VII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Koszykowej Pracowników Oświaty. Aby uczestniczyć w rozgrywkach należy:

a) zapoznać się z REGULAMINEM (patrz poniżej)
b) uiścić opłatę startową do 31.12.2013 w kwocie 60 zł/osobę (1 nocleg) 80 zł/osobę (2 noclegi)
c) wysłać kartę zgłoszeniową na e-mail (pobierz druk tutaj)
d) pojawić się w dniu rozgrywek w Żywcu :)

Zgłoszenia i wpłaty należy kierować do ZNP o/Żywiec:

34-300 Żywiec, ul. Jagiellońska 15

nr. konta: Bank Pekao S.A Żywiec – 69 1240 4881 1111 0000 5332 9460

tel. 33 861 94 49, kom. 691 856 199

e-mail: znpzywiec@gmail.com

REGULAMIN:

1. Organizatorem rozgrywek jest Zarząd Oddziału ZNP w Żywcu. Współorganizatorami: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żywcu, Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP, Burmistrz Miasta Żywca, Starostwo Powiatowe w Żywcu, ZSME w Żywcu – dyrektor dr Bogusław Wyleciał. Partnerzy: Prasa Lokalna

2. Cel zawodów: popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej, integracja środowiska pracowników oświaty

3. W turnieju biorą udział nauczyciele i pracownicy szkoły

4. Zespoły składają się z max 8 zawodników

5. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania obuwia i stroju sportowego

6. W turnieju biorą udział zawodnicy bez ograniczeń wiekowych

7. Drużyna może składać się z kobiet i mężczyzn

8. W trakcie turnieju obowiązują przepisy PZPK

9. W trakcie rozgrywek prowadzony będzie punkt Promocji Zdrowia, w którym wykonywane będzie badanie ciśnienia tętniczego we krwi, zawartość dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu u palaczy, prowadzona będzie dystrybucja materiałów informacyjnych, planowane jest badanie zawartości cukru we krwi.

TERMIN: 04-05 Styczeń 2014

MIEJSCE: hala Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych /Żywiec, ul. KEN nr 3/

 

PROGRAM CAŁEGO TURNIEJU:

04.01.2014:
8:00 – 9:00 – Śniadanie – Klub PRL /Os. 700 lecia 9, 34-300 Żywiec/
9.30 – Otwarcie – przywitanie Gości – Prezes ZNP – Małgorzata Pawlik
9:40 – Występy artystyczne w wykonaniu Przedszkola nr 8 pod kierunkiem Małgorzaty Białek
9:55 – Wystąpienie PPIS w Żywcu – Małgorzaty Bednarczyk
10:00 – Otwarcie Turnieju – Burmistrz Miasta Żywca
10:05 – 10:30 – Mecz Otwarcia: VIP Żywiec – Nauczyciele Żywiec
10:30 – 14:00 – Prezentacja Drużyn – Rozgrywki Turniejowe
14:00 – 15:00 – Przerwa Obiadowa – Klub PRL /Os. 700 lecia 9, 34-300 Żywiec/
15:00 – Ciąg dalszy rozgrywek
18:00 – Podsumowanie rozgrywek Turniejowych – wręczenie Pucharów PPIS, nagród, dyplomów
20:00 – Uroczysta kolacja – Klub PRL /Os. 700 lecia 9, 34-300 Żywiec/

05.05.2014:
9:00 – 10:00 – Śniadanie – Klub PRL /Os. 700 lecia 9, 34-300 Żywiec/
10:00 – Wyjazd drużyn

Komunikat partnerów:

 Scan0006

Scan0005