IX Międzynarodowy Turniej Pracowników Oświaty w Piłce Siatkowej 2017 [Zapowiedź]

zapow14b

Zarząd Oddziału ZNP w Żywcu zaprasza do wzięcia udziału w VIII Międzynarodowym Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty 2017r.


TERMIN: 03-04 Czerwiec 2017

MIEJSCE: hala sportowa ZSP nr 2 Żywiec – Oczków /ul. Niezapominajki 14/

Nocleg: Internat Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu /ul. KEN 3/

Aby uczestniczyć w rozgrywkach należy:

a) zapoznać się z REGULAMINEM (patrz poniżej)
b) uiścić opłatę startową do 20.05.2017 w kwocie:
- 120 zł/osobę (2 noclegi, śniadanie, obiado-kolacja w sobotę, wieczór integracyjny z muzyką, śniadanie w niedzielę)
- 110 zł/osobę (1 nocleg, obiado-kolacja w sobotę, wieczór integracyjny z muzyką, śniadanie w niedzielę )
- 80 zł/osobę (bez noclegu, obiado-kolacja w sobotę, wieczór integracyjny z muzyką)
c) wysłać kartę zgłoszeniową na e-mail: znpzywiec@gmail.com lub faxem na nr 33 862 01 03 do 20.05.2017 (pobierz druk tutaj)
d) pojawić się w dniu rozgrywek w Żywcu-Oczkowie :)

Zgłoszenia i wpłaty należy kierować do ZNP o/Żywiec:

34-300 Żywiec, ul. KEN 3
nr. konta: Bank Pekao S.A Żywiec – 69 1240 4881 1111 0000 5332 9460
tel. 33 862 01 03, kom. 691 856 199
e-mail: znpzywiec@gmail.com

Uwaga!! Jeżeli drużyna nie pojawi się w dniu turnieju, pieniądze wpłacone na konto ZNP Żywiec zostają przeznaczone na organizację turnieju i nie podlegają zwrotowi. Prosimy o wysyłanie karty zgłoszeniowej i wpłatę w wyznaczonym terminie!!


REGULAMIN:
1. Cel zawodów: popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej, integracja środowiskowa pracowników oświaty, wyłonienie najlepszych drużyn, promocja Beskidu Żywieckiego
2. W turnieju biorą udział nauczyciele i pracownicy szkoły oraz drużyny gościnne
3. Zespoły składają się z 6 zawodników (2 kobiety obowiązkowo cały czas na boisku) + rezerwowi
4. Każda drużyna zobowiązana jest do posiadania obuwia i stroju sportowego
5. W turnieju biorą udział zawodnicy bez ograniczeń wiekowych
6. Uczestnicy rozgrywek ubezpieczają się we własnym zakresie
7. W trakcie turnieju obowiązują przepisy PZPS
8. Organizatorzy przewidują udział 12 drużyn, w tym drużyny gościnne (decyduje kolejność zgłoszeń)
9. System rozgrywek: drużyny podzielone na 3 grupy zagrają systemem „każdy z każdym”. Zwycięzcy grup zmierzą się w finałach, II miejsca zagrają o pozycje 3-6, III miejsca o pozycje 7-9, IV miejsca o pozycje 10-12
10. Komisję sędziowską powołuje organizator. O systemie rozgrywek i punktowaniu decyduje sędzia główny
11. Koszty (poza wpisowym) pokrywa organizator ze środków własnych, Zarząd Główny ZNP, Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP
12. Zwycięskie drużyny otrzymają puchary, medale i dyplomy. Przewidziane są statuetki dla najlepszych graczy.

WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Zarząd Główny ZNP Warszawa
- Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP
- Burmistrz Miasta Żywca
- Starostwo Powiatowe w Żywcu
- Dyrektor ZSP nr 2 w Żywcu – Oczkowie
- Dyrektor ZSME w Żywcu

PARTNERZY:
- Prasa lokalna