XI Dzień Związkowca – 19 Października [Zawiercie]

1

19 października 2013 w Zawierciu odbył się XI Dzień Związkowca w Miejskim Ośrodku Kultury „CENTRUM”. Goście w ten słoneczny poranek zjeżdżali ze wszystkich zakątków okręgu śląskiego. W uroczystości brały osoby odznaczone i nagrodzone, samorządowcy i prezesi oddziałów ZNP okręgu śląskiego. W Sali Miejskiego Ośrodka Kultury po odśpiewaniu hymnu związkowego zostaliśmy zaproszeni na wirtualną wycieczkę po Zawierciu przez Prezesa Kol. Dorotę Pytlik.

Gośćmi byli: Kurator Oświaty – Stanisław Faber, Posłowie, Prezydent  Zawiercia, Wice Prezydent, Prezes ZG ZNP – Sławomir  Broniarz, Prezes Okr. Śl. ZNP – Jadwiga Aleksandra Rezler, Władze miejskie i powiatowe.

2

Wręczenie odznaczeń państwowych rozpoczęto od Złotego Krzyża Zasługi, który został wręczony Koledze Adamowi Zoniowi z ZSEG. Medal KEN został wręczony Kol. Marcie Armatys, Barbarze Czub, Helenie Rus. „ Złotą Odznakę ZNP”  otrzymały Koleżanki Elżbieta Kwiatkowska, Jolanta Cyran, Krystyna Pastor, Magdalena Dziki.

Kol. Prezes Małgorzata Pawlik oraz Koleżanka wiceprzewodnicząca SEiR Maria Bryś otrzymały podziękowanie za zaangażowanie w realizowanie zadań statutowych Związku, działania na rzecz jego członków oraz troskę o promocję i właściwy wizerunek ZNP z rąk Prezesa OŚ ZNP Aleksandry Rezler.

Wyróżniono w sposób szczególny naszego zawodnika Kol. Tomasza Tomiczka z ZSME, reprezentującego Związek w Olimpiadzie Sportowej w Albenie /Bułgaria/, który zdobył brąz  –  kategoria  szachy.

Po wręczeniu odznaczeń mnóstwo życzeń otrzymała kol .Prezes pełniąca funkcję gospodarza imprezy Kol. Dorota Pytlik oraz Kol. Zarządu Oddziału ZNP w Zawierciu. Na zakończenie wysłuchaliśmy młodych artystów z Miejskiego Ośrodka Kultury w Zawierciu, którzy swoim programem zachwycili nas wszystkich.

3

4

5