Zarząd oddziału

Małgorzata Pawlik – Prezes oddziału ZNP Żywiec

syef

Wiceprezes – Małgorzata Szatanik

Wiceprezes – Kąkol Agata

Przewodnicząca SEiR – Stwora Katarzyna

Członek – Szatanik Małgorzata

Członek – Czub Barbara

Członek – Występek Barbara

Członek – Data Małgorzata

Członek – Wiewióra Jolanta

Członek – Wójcik Magdalena

Członek – Tlałka Krzysztof

Członek – Wróbel Antonina

Członek – Tomala Krystna

Członek – Żywczak Katarzyna

Stały gość – Kuniec Anna Zofia

Stały gość – Wanke Bogusława

 

KOMISJE FUNKCJONUJĄCE W ODDZIALE ZNP W ŻYWCU 2014 – 2018

Komisja Interwencyjno – Prawna

1. Kąkol Agata

Komisja Kulturalno – Rekreacyjna

1. Tlałka Krzysztof

2. Czub Barbara

3. Stwora Katarzyna

Komisja Socjalno – Bytowa

1. Kuniec Anna Zofia

2. Żywczak Katarzyna

3. Stwora Katarzyna

4. Wróbel Antonina

Kronika Oddziału

1. Wanke Bogusława

2. Stwora Katarzyna

Koordynator SIP

1. Wątroba Małgorzata

 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Janeczko Aleksandra

Członek – Zwolińska Izabela

Członek – Korczak Tomasz

 

Księgowa – Wilk Barbara

Skarbnik – Tomala Krystyna

SIP – Wątroba Małgorzata

prezesi

 

 

 

siedziba4

siedziba5