Zawiadomienie

Koleżanki i Koledzy członkowie Zarządu i Prezesi „Ognisk” ZNP – Prezydium Oddziału ZNP zawiadamia, że dnia 17 marca 2015r. odbędzie się posiedzenie Zarządu o godz. 14:00 i Prezesów „Ognisk” o godz. 15:00 Oddziału ZNP w Żywcu. Ze względu na ważność omawianych spraw obecność obowiązkowa.