Zawiadomienie

Koleżanki/koledzy członkowie Zarządu i Prezesi „Ognisk” ZNP. Prezydium Oddziału ZNP zawiadamia, że dnia 8 października 2013 (tj. wtorek), o godzinie 15:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP oraz wszystkich Prezesów „Ognisk”. Spotkanie to połączone będzie ze świętem Dnia Komisji Edukacji Narodowej.

 

serdecznie zapraszamy

Prezes Oddziału ZNP w Żywcu

Małgorzata Pawlik