Zebranie Prezesów Oddziałów ZNP z Rejonu Południowego

1W dniu 28 września w siedzibie Żywieckiego Oddziału ZNP odbyło się Zebranie Prezesów Oddziałów ZNP z Rejonu Południowego. Spotkanie przebiegało następująco:

I. Sprawy organizacyjne (przedstawienie porządku zebrania, wybór protokolanta, wybór Komisji Wniosków)II. Informacje z posiedzenia Prezydium ZG ZNP
1. Kalendarium akcji protestacyjnej ZNP
2. Decyzje Prezydium ZG ZNP o dalszych działaniach ZNP:
a) Kontynuacja sporu z Rządem
b) Nauczycielski Dzień Protestu
c) Ogólnopolska pikieta pracowników oświaty przed Urzędem Rady Ministrów
d) Zaproszenie do udziału w manifestacji innych związków
e) Postulaty i żądania Związku kierowane do Rządu
3. Wsparcie protestu w oddziałach
4. Wybory do parlamentu:
- przygotowania do debaty z ugrupowaniami politycznymi
- Członkowie ZNP – kandydaci do Sejmu
III. Finanse oddziałów ZNP
IV. Sprawy bieżące
1. Obchody 110-lecia ZNP w oddziałach
2. Formularz statystyczny
3. Fundusz inwestycyjny
4. Informacje o remoncie DW „Nauczyciel”
5. Szkolenia monotematyczne
6. Prenumerata Głosu Nauczycielskiego
V. Sprawy wniesione
VI. Protokół Komisji Wniosków

2 3 4