Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Oddziałowej SEiR w Żywcu

seir1

W dniu 26 kwietnia (sobota) 2014 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSEiR ZNP w Żywcu, w świetlicy Szkoły Podstawowej nr. 3 im. Adama Mickiewicza.

Program zebrania zawierał: sprawozdanie z działalności Sekcji za okres 2010- 2014, oraz wybór przewodniczącego i Zarządu Sekcji na kadencję 2014-2018.

Zebranie otworzyła przewodnicząca kadencji 2010-2014 Katarzyna Stwora, witając serdecznie przybyłych członków ZNP, zaproszonych gości. Przewodniczącą zebrania w głosowaniu tajnym została Maria Bryś. Przedstawiła porządek zebrania, regulamin, który przyjęto jednogłośnie. Ogólna liczba członków Sekcji uprawnionych do udziału w głosowaniu, to 217 osób, z tego 84  zgodnie z listą obecności, brało udział w wyborach. K. Stwora zapoznała obecnych z obszernym, wnikliwym sprawozdaniem z pracy Zarządu Sekcji, za okres działalności 2010- 2014. Prezes Oddziału ZNP w Żywcu Małgorzata Pawlik podziękowała za owocną współpracę. Elżbieta Kapała- członek Zarządu Śląskiego Okręgu SEiR ZNP w Katowicach, wyraziła słowa uznania dla przewodniczącej i Zarządu, za wkład pracy na rzecz byłych pracowników oświaty.  

seir3

Przystąpiono w komisjach do wyborów.

W głosowaniu tajnym wybrano nowy Zarząd na lata 2014-2018. Przewodniczącą Sekcji ponownie została Katarzyna Stwora. Stwierdzono brak kontrkandydatów. W skład 10-cio osobowego Zarządu SEiR powołano następujące osoby: Maria Bryś, Bernardyna Dobija, Barbara Fryś- Dzikowska, Elżbieta Gnacińska-Baron, Danuta Jagosz, Anna Kania, Barbara Lewandowska, Elżbieta Mikś-Warchoł i Małgorzata Ostrowska.

Dokonano wyboru delegatów na konferencje związkowe w Katowicach- jednogłośnie została wybrana Maria Bryś. Na szczeblu- oddziałowe konferencje, reprezentantami SEiR będzie siedem osób, również wybranych w głosowaniu tajnym.

Głównym celem działalności sekcji będzie integracja środowiska związkowego, byłych pracowników oświaty, oraz współdziałanie z nadrzędnymi ogniwami związkowymi i samorządowymi zgodnie, z opracowanymi założeniami programowymi- zapowiedziała przewodnicząca OSEiR  kadencji 2014-2018 – Katarzyna Stwora.

seir2 seir4