Zebranie Zarządu i Prezesów Ognisk ZNP

Koleżanki i koledzy członkowie Zarządu i Prezesi Ognisk ZNP – Prezydium Oddziału ZNP Żywiec zawiadamia, że dnia 17 listopada 2015r., o godzinie 14:00 odbędzie się posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP oraz o godzinie 15:00 zebranie Prezesów Ognisk, na które serdecznie Zapraszamy.