Życzenia na nowy rok szkolny

1111111

Koleżanki i Koledzy!

U progu nowego roku szkolnego 2016 / 2017, wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi – czynnym i emerytowanym członkom ZNP  śląskich placówek oświatowych, serdecznie życzę samych dobrych szkolnych dni, sukcesów zawodowych, rodzinnych oraz tego, aby podejmowany trud był źródłem Waszej satysfakcji, szacunku oraz uznania uczniów, rodziców i członków lokalnej społeczności.

Wszystkim członkom ZNP życzę także, aby spokój i stabilizacja znalazły miejsce w codziennym życiu, by nie trzeba było poprzez protesty walczyć o przestrzeganie prawa, o właściwe miejsce publicznej edukacji i jej pracowników w życiu społecznym oraz w budżecie państwa.
Wszystkiego, co najlepsze w nowym roku szkolnym.

                                                                                                                        Prezes Oddziału
                                                                                                                      Małgorzata Pawlik